Jarl von Schéele /N

Jag är född i Malmö och bor sedan länge i Ängelholm. Som aktiv ornitolog började jag fotografera fåglar 1971. Mitt bildarkiv idag domineras av naturbilder på såväl stort som smått men rymmer även kulturbilder från mina resor. Fåglar är fortfarande favoritmotiv. Som pensionär kan jag nu på heltid fotografera, arbeta med mina bilder, hålla föredrag, leda fotokurser och göra utställningar. En eller ett par utrikesresor per år brukar jag göra bl.a. för att få inspiration och hämta material till föredrag. Annars söker jag helst mina naturmotiv i hemmamarkerna i Skåne.

Jag är medlem i fotoklubben FK Kamera, Ängelholm, bildgruppen PhotoNatura och Naturfotograferna.

Kontakta mig gärna per mail: vonscheelejarl@gmail.com   eller mobil: 0704-849796